Расширенный поиск  

Добро пожаловать на мультимодельный международный Мазда Форум! Здесь обсуждают и решают проблемы Mazda 323, Мазда 626, Xedos 9 \ Millenia, Xedos 6 \ Eunos, Mazda 3, Mazda MX-6, RX-8, CX-9, Protege, Mazda 6, 929 и других моделей
Объявление
«Русский военный корабль, иди на хуй!»

После Бучи, Ирпеня, Бородянки, Мариуполя, Чернигова и Харькова на этом форуме не оказывается помощь навозному народонаселению РФ. Мы не забудем и не простим устроенного в очередной раз геноцида украинцев. Вам никогда не будет прощения за изнасилованных и повешенных женщин, за изнасилованных и сожженных малолетних детей, за расстрелянных в затылок мужчин со связанными за спиной руками, за страшные пытки и зверства, за вырванные с кровью серьги, за расстрельные подвалы в детских садиках, за расстрельные ямы в лесах. Катись в небытие и забвение, вонючая руZZкая мразь. Будь проклята на 100 поколений.

Беларусы, братья! Вы — молодцы! Так держать, продолжайте борьбу за нашу и вашу свободу! Продолжайте то, что вы делаете! Вместе мы победим!

* Изменения в ПДД Украины (2011)

88%
0 Пользователей и 1 Гость читают тему. ответов 13, прочитано 6204 раз
mazdax6
 • *
 • Smile and wave!
 • Mazda Service™
 • ******
 • Мазда: Xedos 6, 1996
 • Двигатель: KLZE\KL
 • Трансмиссия: МКПП

 • Автор темы
 • avatar
*

Изменения в ПДД Украины (2011)

« : 11.10.2011, 19:22 »

Изменения в Правила Дорожного Движения Украины

(редакцiя вiд 26.09.2011, пока что документ не набрав чинності)

наиболее интересные моменты:в 2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі:

 підпункти "а" і "б" викласти в такій редакції:

     "а) посвідчення водія на право керування транспортним засобом
відповідної категорії;

     б) реєстраційний  документ   на   транспортний   засіб   (для
транспортних засобів Збройних Сил - технічний талон);";


     у підпункті "г" слова "у встановлених законодавством випадках
дорожній  лист  і  документацію  на  вантаж,   що   перевозиться;"

виключити. 3. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

    "2.2. Власник   транспортного  засобу,  а  також  особа,  яка
використовує  такий  транспортний  засіб  на  законних  підставах,
можуть  передавати керування транспортним засобом іншій особі,  що
має при собі посвідчення водія  на  право  керування  транспортним
засобом відповідної категорії.

     Власник транспортного  засобу  може  передавати такий засіб у
користування іншій  особі
,  що  має  посвідчення  водія  на  право
керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши їй
реєстраційний документ на цей транспортний засіб.
".
 5. У пункті 2.4:

     підпункт "а" викласти в такій редакції:

    "а) пред'явити   для   перевірки   документи,   зазначені   в
пункті 2.1;";
 12. Пункт 3.5 викласти в такій редакції:

     "3.5. Наближаючись  до  нерухомого  транспортного  засобу   з
увімкненим  проблисковим  маячком  синього  кольору та спеціальним
звуковим сигналом  (або  без  увімкненого  спеціального  звукового
сигналу),  що  стоїть  на  узбіччі  (біля проїзної частини) або на
проїзній частині,  водій повинен знизити швидкість до 40 км/год та
в  разі  подання  регулювальником відповідного сигналу зупинитися.
Продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника.".
18. Пункт 19.3 викласти в такій редакції:

     "19.3. У  разі  погіршення   видимості   в   напрямку   руху,
викликаного  світлом  фар  зустрічних транспортних засобів,  водій
повинен  зменшити  швидкість  до  такої,  яка  б  не  перевищувала
безпечної за умовами фактичної видимості дороги в напрямку руху, а
в разі  засліплення  -  зупинитися,  не  змінюючи  смуги  руху,  і
увімкнути   аварійну   світлову   сигналізацію
.  Відновлення  руху
дозволяється лише  після  того,  як  пройдуть  негативні  наслідки
засліплення.".
27. У пункті 30.2:

     у першому абзаці слова "а у правому нижньому кутку переднього
вітрового  скла  транспортного  засобу  закріплюється  талон   про
проходження технічного огляду" виключити;
Категории транспортных средств:

Транспортні засоби належать до таких категорій:

     А1 -  мопеди,  моторолери  та  інші  двоколісні   транспортні
засоби,  які  мають  двигун  з  робочим об'ємом до 50 куб.  см або
електродвигун потужністю до 4 кВт;

     А - мотоцикли та  інші  двоколісні  транспортні  засоби,  які
мають   двигун   з  робочим  об'ємом  50  куб.  см  і  більше  або
електродвигун потужністю 4 кВт і більше;

     В1 -  квадро-  і  трицикли,  мотоцикли  з  боковим  причепом,
мотоколяски  та  інші  триколісні  (чотириколісні) мототранспортні
засоби, дозволена   максимальна    маса    яких    не    перевищує
400 кілограмів;

     В - автомобілі,  дозволена максимальна маса яких не перевищує
3500 кілограмів (7700 фунтів),  а кількість  сидячих  місць,  крім
сидіння  водія,  -  восьми,  состав транспортних засобів з тягачем
категорії В  та  причепом,   повна   маса   якого   не   перевищує
750 кілограмів;

     С1 -   призначені   для   перевезення   вантажів  автомобілі,
дозволена максимальна   маса   яких   становить   від   3500    до
7500 кілограмів  (від  7700 до 16500 фунтів),  состав транспортних
засобів з тягачем категорії С1 та причепом,  повна маса  якого  не
перевищує 750 кілограмів;

     С - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена
максимальна маса яких перевищує 7500  кілограмів  (16500  фунтів),
состав  транспортних  засобів  з  тягачем категорії С та причепом,
повна маса якого не перевищує 750 кілограмів;

     D1 - призначені для перевезення пасажирів  автобуси,  у  яких
кількість місць для сидіння,  крім сидіння водія, не перевищує 16,
состав транспортних засобів з тягачем категорії  D1  та  причепом,
повна маса якого не перевищує 750 кілограмів;

     D -  призначені  для  перевезення пасажирів автобуси,  у яких
кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16, состав
транспортних засобів з тягачем категорії D та причепом, повна маса
якого не перевищує 750 кілограмів;

     ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE - состави транспортних засобів з тягачем
категорії  В,  С1,  С,  D1  або  D  та причепом,  повна маса якого
перевищує 750 кілограмів;

     Т - трамваї та тролейбуси.".


[link] link external


в 2.1. Водитель механического транспортного средства должен иметь при себе:

 подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции:

     "А) удостоверение водителя на право управления транспортным средством
соответствующей категории;

     б) регистрационный документ на транспортное средство (для
транспортных средств Вооруженных Сил - технический талон); ";

     в подпункте "г" слова "в установленных законодательством случаях
путевой лист и документацию на перевозимый груз; "
исключить.


 3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

    "2.2. Владелец транспортного средства, а также лицо,
использует такое транспортное средство на законных основаниях,
могут передавать управление транспортным средством другому лицу,
имеет при себе удостоверение водителя на право управления транспортным
средством соответствующей категории.

     Владелец транспортного средства может передавать такое средство в
пользование другому лицу, имеющему водительское удостоверение на право
управления транспортным средством соответствующей категории, передав ей
регистрационный документ на это транспортное средство. ".


 5. В пункте 2.4:

     подпункт "а" изложить в следующей редакции:

    "А) предъявить для проверки документы, указанные в
пункте 2.1; ";


 12. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

     "3.5. Приближаясь к неподвижному транспортному средству с
включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным
звуковым сигналом (или без включенного специального звукового
сигнала), стоящий на обочине (возле проезжей части) или на
проезжей части, водитель должен снизить скорость до 40 км / ч и
в случае представления регулятором соответствующего сигнала остановиться.
Продолжать движение можно только с разрешения регулировщика. ".


18. Пункт 19.3 изложить в следующей редакции:

     "19.3. В случае ухудшения видимости в направлении движения,
вызванного светом фар встречных транспортных средств, водитель
должен уменьшить скорость до такой, которая бы не превышала
безопасной по условиям фактической видимости дороги в направлении движения, а
в случае ослепления - остановиться, не меняя полосы движения, и
включить аварийную световую сигнализацию. Восстановление движения
разрешается только после того, как пройдут отрицательные последствия
ослепления. ".


27. В пункте 30.2:

     в первом абзаце слова "а в правом нижнем углу переднего
ветрового стекла транспортного средства закрепляется талон о
прохождение технического осмотра "исключить;


Категории транспортных средств:

Транспортные средства принадлежат к следующим категориям:

     А1 - мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные
средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или
электродвигатель мощностью до 4 кВт;

     А - мотоциклы и другие двухколесные транспортные средства,
имеют двигатель с рабочим объемом 50 куб. см и более или
электродвигатель мощностью 4 кВт и более;

     В1 - квадро-и трициклы, мотоциклы с боковым прицепом,
мотоколяски и другие трехколесные (четырехколесные) мототранспортные
средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает
400 килограммов;

     В - автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает
3500 килограммов (7700 фунтов), а количество сидячих мест, помимо
сиденья водителя, - восьми, состав транспортных средств с тягачом
категории В и прицепом, полная масса которого не превышает
750 килограммов;

     С1 - предназначенные для перевозки грузов автомобили,
разрешенная максимальная масса которых составляет от 3500 до
7500 килограммов (от 7700 до 16500 фунтов), состав транспортных
средств с тягачом категории С1 и прицепом, полная масса которого не
превышает 750 килограммов;

     С - предназначенные для перевозки грузов автомобили, разрешенная
максимальная масса которых превышает 7500 килограммов (16500 фунтов),
состав транспортных средств с тягачом категории С и прицепом,
полная масса которого не превышает 750 килограммов;

     D1 - предназначенные для перевозки пассажиров автобусы, в которых
количество мест для сидения, кроме сидения водителя, не превышает 16,
состав транспортных средств с тягачом категории D1 и прицепом,
полная масса которого не превышает 750 килограммов;

     D - предназначенные для перевозки пассажиров автобусы, в которых
количество мест для сидения, кроме сидения водителя, более 16, состав
транспортных средств с тягачом категории D и прицепом, полная масса
которого не превышает 750 килограммов;

     ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE - составы транспортных средств с тягачом
категории В, С1, С, D1 или D и прицепом, полная масса которого
превышает 750 килограммов;

     Т - трамваи и троллейбусы. ".SKL
 • *
 • Опытный маздовод
 • ***
 • avatar
 • 323F, 1996, AKПП, кожа
*

Изменения в ПДД Украины (2011)

« #1 : 11.10.2011, 20:08 »

ні фіга собі
M626-92
 • *
 • Маздовод-любитель
 • **
 • avatar
*

Re: Изменения в ПДД Украины (2011)

« #2 : 11.10.2011, 21:13 »

Цитата
в разі  засліплення  -  зупинитися,  не  змінюючи  смуги  руху,

И на Бориспольской в среднем ряду останавливатся?
chikavladimir
 • *
 • Маздовод-профессионал
 • *****
 • Мазда: Audi A4 B7 Avant
 • Двигатель: BRD 2.0
 • Трансмиссия: ручка
 • avatar
*

Re: Изменения в ПДД Украины (2011)

« #3 : 11.10.2011, 21:35 »

нет :) в крайней левой  :lol: - от фар слепой на аварийке стоит, а сзади летящий :) с выпеными от ужаса глазами будет крылья растить  :D

а про наклейку на лобовом заценил - хотя я с весны туда ничего не клеил.. чтобы не пачкать новое лобовое
mazdax6
 • *
 • Smile and wave!
 • Mazda Service™
 • ******
 • Мазда: Xedos 6, 1996
 • Двигатель: KLZE\KL
 • Трансмиссия: МКПП

 • Автор темы
 • avatar
*

Re: Изменения в ПДД Украины (2011)

« #4 : 11.10.2011, 23:12 »

а у меня там опасная желто-голубая карточка с гербом 8)
M626-92
 • *
 • Маздовод-любитель
 • **
 • avatar
*

Re: Изменения в ПДД Украины (2011)

« #5 : 12.10.2011, 01:45 »

Но больше конечно позитивного в новых ПДД. Даже не ожидал.
mazdax6
 • *
 • Smile and wave!
 • Mazda Service™
 • ******
 • Мазда: Xedos 6, 1996
 • Двигатель: KLZE\KL
 • Трансмиссия: МКПП

 • Автор темы
 • avatar
*

Re: Изменения в ПДД Украины (2011)

« #6 : 12.10.2011, 11:50 »

ну их еще не опубликовали, хотя эти ПДД мне самому нравятся. побольше бы конечно позитива, но для первого раза нормально. вот только мигалки и 40 кмч - будут злоупотребления. публикация в "Офіційний Вісник України" готовится на 17.10.2011 (№ 78)
олежка
 • *
 • Маздовод-любитель
 • **
 • Мазда: Mazda 626, 1.8 бензин
 • avatar
*

Re: Изменения в ПДД Украины (2011)

« #7 : 12.10.2011, 12:59 »

не ожидал :)
mazdax6
 • *
 • Smile and wave!
 • Mazda Service™
 • ******
 • Мазда: Xedos 6, 1996
 • Двигатель: KLZE\KL
 • Трансмиссия: МКПП

 • Автор темы
 • avatar
*

Re: Изменения в ПДД Украины (2011)

« #8 : 12.10.2011, 13:09 »

но есть и минусы: например, ездить на велосипедах по дорогам нельзя детям от 7 до 14 лет. соответственно, шести- и пятнадцатилетним - можно ))
SKL
 • *
 • Опытный маздовод
 • ***
 • avatar
 • 323F, 1996, AKПП, кожа
*

Re: Изменения в ПДД Украины (2011)

« #9 : 17.10.2011, 12:02 »

Нові Правила дорожнього руху вступили в силу
BykA
*

Re: Изменения в ПДД Украины (2011)

« #10 : 05.01.2012, 10:55 »

Из новой редакции правил, к тому же, исключили и пункт 24.7, который говорил про учебную езду в индивидуальном порядке. Теперь, получается, в индивидуальном порядке обучаться нельзя, а ТОЛЬКО с инструктором по вождению?
mazdax6
 • *
 • Smile and wave!
 • Mazda Service™
 • ******
 • Мазда: Xedos 6, 1996
 • Двигатель: KLZE\KL
 • Трансмиссия: МКПП

 • Автор темы
 • avatar
*

Re: Изменения в ПДД Украины (2011)

« #11 : 05.01.2012, 11:59 »

поскольку остался пункт:

"24.5.   Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв  і  за  достатніх початкових навичок водіння у того, хто навчається", давайте разберемся, кто такой этот специалист.


согласно постановы кабмина від 20 травня 2009 р. N 490 Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів  link external,


5. Підготовка,   перепідготовка   і  підвищення  кваліфікації водіїв проводиться спеціалістами закладу,  що пройшли атестацію  у встановленому порядку.

6. Перелік  вимог  до  закладу  та  кваліфікаційні  вимоги до спеціалістів   визначаються    спільним    наказом    МВС,    МОН, Мінтрансзв'язку та Мінпраці.

22. Особам,  що успішно пройшли атестацію,  видається атестат за зразком згідно з додатком 2 протягом трьох робочих днів  з  дня прийняття рішення атестаційною комісією. Строк дії атестата становить п'ять років.

т.о., если у инструктора по вождению есть соответствующий аттестат, он может давать уроки вождения, а дает он их в частном порядке или по плану автошколы - Вы знать не обязаны.
BykA
*

Re: Изменения в ПДД Украины (2011)

« #12 : 05.01.2012, 22:45 »

Я немножечко не то имел ввиду, был пункт 24.7, про то что можно было наклеить букву У и ездить не только с инструктором, а просто с любым водителем, у которого стаж более 3х лет, т.е. можно было учиться на своей машине и не с инструктором. А сейчас, получается, нельзя?
mazdax6
 • *
 • Smile and wave!
 • Mazda Service™
 • ******
 • Мазда: Xedos 6, 1996
 • Двигатель: KLZE\KL
 • Трансмиссия: МКПП

 • Автор темы
 • avatar
*

Re: Изменения в ПДД Украины (2011)

« #13 : 05.01.2012, 23:17 »

я понял... ну давайте я Вам так скажу: если посмотреть саму постанову по внесению изменений, то мы увидим следующую картину:

24. У пункті 24.5 слова "майстра виробничого навчання водінню
(особи,  яка  навчає)"  замінити словами "спеціаліста з підготовки
водіїв";


25. Пункти 24.6 і 24.7 (тот пункт, который про Особу, яка навчає водінню в індивідуальному порядку) - виключити.


26. Пункт 24.8 викласти у такій редакції:

"24.8. Транспортні  засоби,  на  яких  проводиться  навчання,
повинні  мати  розпізнавальні  знаки  "Учбовий транспортний засіб"
відповідно  до  вимог  підпункту  "к"  пункту  30.3  цих   Правил.
Автомобілі,  які  систематично використовуються для навчання також
повинні бути обладнані додатковими педалями зчеплення (у разі коли
конструкція  транспортного  засобу  передбачає  педаль зчеплення),
акселератора  (у  разі  коли  конструкція   транспортного   засобу
допускає  можливість  обладнання  такою  педаллю)  і  гальмування,
дзеркалом  або  дзеркалами  заднього  виду   для
(опять же!) спеціаліста   з
підготовки водіїв
."

другими словами, команда проффесионалов посмотрела, что есть некоторые упущения финансов, а именно, что учить вождению может любой водитель - и приняло меры. теперь может учить вождению только специалист, заплативший государственной аттестационной комиссии за аттестат. надо же было им как-то отбивать потери с отмены техосмотра - вот они и отбили часть таким образом... учиться можете и на своей машине с двумя буквами "У" спереди и сзади, но только в присутствии аттестованного специалиста из автошколы.